Higashi-Hiroshima
26°

Higashi-Hiroshima

Home to the sake producing region of Saijo

About Higashi-Hiroshima
Photo: adriane.mouro / Shutterstock.com